Informacje

ZAKOŃCZONE !!!!
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. przeprowadza postępowanie obejmujace zapytanie ofertowe na świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. Szczegóły w załącznikach.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH

Fomularz oferty

11.06.2019r.


plakat KROTOSZYN-1

plakat 22

Regulamin konkursu

Formularz zgłoszeniowy


Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie finansowe- BILANS jednostki Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej sporządzony na dzień 2018-12-31, wraz z załącznikami, został opublikowany w BIP MGOPS

Informacja z dnia 29.03.2019r. o wynikach naboru w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim na stanowisko asystenta rodziny.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp., informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na w/w stanowisko została wybrana:

Pani Milena Gęstwa

zamieszkała Kaczagórka

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, osoba ubiegająca się o zatrudnienie wykazała się dobrym przygotowaniem merytorycznym, co rokuje prawidłowe wykonywanie obowiązków na przedmiotowym stanowisku, posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności do pracy na w/w stanowisku.

Kierownik MGOPS

-Weronika Kazubek-


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim poszukuje pracownika na stanowisko asystenta rodziny. Szczególy poniżej

Nabór na stanowisko asystenta rodziny

01.03.2019r.


Nabór do projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych
na terenie gminy Koźmin Wielkopolski”

W związku z realizacją przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. projektu pn. „Aktywny Senior - zwiększanie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski” do wzięcia udziału w projekcie poszukiwane są osoby spełniającej następujące warunki:

- seniorzy (kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia) mieszkający na terenie całej gminy Koźmin Wlkp. Ponadto w projekcie mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością spełniające powyższe warunki.

Celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów poprzez udział w następujących formach wsparcia:

 1. 1.Zajęcia plastyczne (decoupage).
 2. 2.Zajęcia muzyczne (taneczne).
 3. 3.Wsparcie psychologa.
 4. 4.Wsparcie rehabilitanta.
 5. 5.Wykłady i prelekcje geriatry.
 6. 6.Udział w wydarzeniach kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, opery itp.).
 7. 7.Spotkania edukacyjne (Rzecznik praw konsumenta, kosmetolog, pracownik policji, doradca ds. związanych z ZUS, dietetyk).
 8. 8.Trening bezpieczna jesień (profilaktyka zadłużania, bezpieczeństwo materialne, działania zapobiegawcze przeciw wyłudzeniom i kradzieżom).
 9. 9.Trening pamięci i umiejętności poznawczych (sprawność umysłowa a wiek, techniki zapamiętywania, ćwiczenia koncentracji).
 10. 10.Trening kompetencji życiowych (zarządzanie czasem, narzędzie i metody skutecznej komunikacji i radzenia sobie ze stresem).
 11. 11.Trening kompetencji społecznych (komunikacja interpersonalna, odczytywanie komunikatów werbalnych i niewerbalnych).

Dla osób mieszkających poza miastem na terenie gminy Koźmin Wlkp. zapewniony jest dojazd na zajęcia.

Projekt realizowany przez Spółdzielnię Socjalną „VIVO” i Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej finansowany jest środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

1. Projekt realizowany będzie do 31.12.2020 r.

2. Projekt zakłada udział 65 osób zamieszkałych w gminie Koźmin Wlkp. (45 kobiet, 20 mężczyzn, w tym 20 osób z niepełnosprawnością).

3. Całkowita wartość projektu wynosi 543 069,20 zł, kwota dofinansowania 515 915,74 zł.

Więcej informacji można dowiedzieć się w biurze Spółdzielni Socjalnej „VIVO” lub siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. Wszelkie pytania można zadawać także pod nr tel. +48 531 533 424 (VIVO), + 48 62 721 67 10 (MGOPS) lub poprzez
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. @interia.pl, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .Aktywny senior
Terminy wypłat świadczeń w roku 2019
images
Powyższe terminy wypłat zasiłków mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie!!!!!

Przelewy bankowe realizowane są drogą elektroniczną w godzinach popołudniowych.

W związku z powyższym:

 • Klienci posiadający rachunki bankowe otrzymują wpłaty na rachunek w dniach wskazanych powyżej lub w pierwszym dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu.
 • W szczególnych przypadkach wpłaty na rachunek świadczeniobiorcy nastąpią w drugim dniu roboczym po wskazanym terminie w poniższym terminarzu – w zależności od księgowania środków w danym banku.
 • Przekazy pocztowe - do końca danego miesiąca.

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na usługę przygotowywania i dostarczania posiłków na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na rok 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ogłasza przetarg na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2019- szczegóły w zakładce PRZETARGI


PROGRAM DOBRY START

Informacje o przyznaniu świadczenia w ramach Programu DOBRY START będą wysyłane poprzez pocztę e-mail z adresu: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

UWAGA: Prosimy nie odpowiadać na otrzymany e-mail!

Komplet informacji nt. Programu DOBRY START znajduje się na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/

image002

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 16, 63-720 Koźmin Wlkp. zwanym dalej Placówką.

W Placówce został powołany Inspektor Danych Osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z art. 6 ust. 1 lit. C w ramach:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. O przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych,
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • Ustawy z dnia 7 września 2007r. O pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016r. O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
 • Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. O postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej,
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. O Karcie Dużej Rodziny ,
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas 5 lat od zakończenia działań.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych dane mogą być przechowywane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania możliwości uzyskania świadczeń. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych.

Koźmin Wlkp. dnia 24.05.2018r.


TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ NA ROK 2018

ŚWIADCZENIA 500+

ŚWIADZENIA RODZINNE I FUNDUSZ ALIMENTACYJNY


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na dożywianie w roku 2018

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ogłasza przetarg nieograniczony na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2018 - szczegóły na stronie oraz BIP-ie MGOPS w zakładce PRZETARGI.


logo

W związku ze zbliżającym się okresem przyjmowania wniosków na rządowy program " Rodzina 500 Plus" informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało aktualne informacje o programie "Rodzina 500 Plus". Materiały można pobrać ze strony http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/materialy-do-pobrania/.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że będzie przyjmował wnioski w ramach programu "Rodzina 500 Plus" od dnia 01.08.2017r. drogą elektroniczną, natomiast w siedzibie ośrodka wnioski będzie można pobierać po 05.08.2017r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00do 1600.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze 500+ na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami:
-do dnia 31 sierpnia:
 • Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 31 października 2017 r.

- od dnia 1 września do dnia 31 października:

 • Wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że w dniu 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 04 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dostępne są informacje na temat powyższego świadczenia.

Poniżej pliki do pobrania:

Informator "Za życiem"

Informator- zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wys. 4 tyś. zł


Terminy wypłat ŚR I FA na konto bankowe

Terminy wypłat świadczeń 500+ na konto bankowe


Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu na usługę dostarczania posiłków w roku 2017logo

Rodzina 500 plus ”

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków w ramach programu 500+ w budynku przy ul. Krotoszyńskiej 16 (w podwórzu). Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 800 - 1600.

Prawo do świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł miesięcznie nabędą rodzice, opiekunowie, na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Wsparcie na pierwsze lub jedyne dziecko otrzymają rodziny, w których dochód w przeliczeniu na osobę nie przekroczy 800 zł netto na osobę lub 1.200zł netto (w rodzinach wychowujących niepełnosprawne dziecko).

Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do dnia ukończenia przez nie 18 lat.

Pierwszy okres, na który zostanie ustalone prawo do świadczenia wychowawczego rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i zakończy 30 września 2017 r. W przypadku ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowić będą podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok kalendarzowy 2014 (dotyczy to wszystkich grup zawodowych, w tym rolników). Prawo do świadczeń będzie ustalać się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu (art. 48 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - Dz. U. z 2016 r., poz.195).

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. włącznie, to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016 r.

Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenia zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Wnioski bezpłatnie można pobierać od dnia 1 kwietnia 2016 r. w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w punkcie informacyjnym w Urzędzie Miasta i Gminy oraz ze strony internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim.Więcej o programie Rodzina 500 plus na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: kliknij tutaj- strona Ministerstwa

Do pobraniaWNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

09-03-2016r.


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. zaprasza do konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie: przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016-2018.

Ustala się termin rozpoczęcia konsultacji społecznych na dzień 08.02.2016 roku, a termin zakończenia na dzień 22.02.2016r.

Konsultacje przeprowadza się w formie wyrażenia opinii z wykorzystaniem formularza stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. Opinie i ewentualne uwagi należy kierować do dnia zakończenia konsultacji tj. do 22.02.2016r. na adres email Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Formularz konsultacji

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018

Konsultacje przeprowadza się z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

04-02-2016r.


"Złotówka za złotówkę"

Rodziny, które przekroczą próg dochodowy nie stracą wsparcia finansowego państwa. Dzięki wprowadzeniu zasady “złotówka za złotówkę” ich świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów.Dzięki wprowadzeniu zmian świadczenia nie będą już odbierane po przekroczeniu progu, ale stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodu. Za każde przekroczenie progu o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

Nowe przepisy dotyczą zasiłku rodzinnego i dodatków do niego z tytułu: urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego,
podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania.

Dzięki nowemu rozwiązaniu łączna kwota zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłku rodzinnego przysługujących danej rodzinie będzie stopniowo obniżana o 1 zł wraz z przekroczeniem o 1 zł kryterium dochodowego dotyczącego łącznego dochodu netto wszystkich członków rodziny.

Ustawa dotyczy zasiłku rodzinnego i dodatków do niego: z tytułu urodzenia dziecka, samotnej opieki nad dzieckiem, korzystania z urlopu wychowawczego, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka, rozpoczęcia roku szkolnego, nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.

Zmiany obejmą też rodziny, które nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.

Nowe rozwiązanie ma być wprowadzone od 1 stycznia 2016 r.


Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Obecnie do zasiłku macierzyńskiego uprawnieni są rodzice będący pracownikami,a także osoby niebędące pracownikami, jednak podlegające ubezpieczeniu chorobowemu.
Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwać rodzicom, którzy nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego.
Dlatego z tego nowego świadczenia będą mogli skorzystać miedzy innymi:

 • studenci,
 • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
 • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego.
Skorzystają z niego również rodzice, których dziecko urodzi się przed 1 stycznia 2016 r., a którzy nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego – w takim przypadku, świadczenie rodzicielskie będzie im przysługiwało od 1 stycznia 2016 r. do ukończenia przez dziecko
1 roku życia (odpowiednio dłużej w przypadku wieloraczków).
Świadczenie będzie wynosiło 1 tys. zł miesięcznie netto.
Nowe świadczenie będzie przyznawane niezależnie od dochodu rodziny i będzie można je pobierać przez rok (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

 • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie będą mogły skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie będzie mógł skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
 • nowy zasiłek nie będzie przysługiwał również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych).

Rodzic po świadczenie będzie mógł się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.Nowe świadczenie będzie obowiązywać od 2016 r.

Wniosek będzie można składać już od 4 stycznia 2016 r. (1 stycznia jest dniem wolnym od pracy). Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie jest określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284)

Uwaga! Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego w roku 2016


Wysokość dochodu uprawniająca do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej :

(obowiązuje od 1 października 2015 roku)

Na osobę samotnie gospodarującą

634,00 zł

Na każdą osobę w rodzinie

514,00 z


Kwoty świadczeń:

Zasiłek stały dla osoby samotnej – maksymalna wysokość

604,00 zł

Zasiłek stały dla osoby w rodzinie – maksymalna wysokość

514,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku stałego

30,00 zł

Minimalna wysokość zasiłku okresowego

20,00 zł

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:

1) osobie samotnie gospodarującej, której dochód netto nie przekracza 634,00 zł

2) rodzinie, w której dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza514,00 zł

Obliczając dochód, bierze się pod uwagę sumę dochodów netto rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.

Do dochodów nie wlicza się:

 • alimentów świadczonych na rzecz innych osób,
 • jednorazowych świadczeń socjalnych,
 • świadczeń w naturze,
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

Informacje dodatkowe:

Podstawą przyznania świadczenia z pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy, przeprowadzony przez pracownika socjalnego – w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczenia lub o zmianie sytuacji osobistej czy też majątkowej osoby lub rodziny korzystającej z pomocy – w miejscu zamieszkania bądź w innym miejscu stałego lub czasowego pobytu osoby zainteresowanej.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego.

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.


Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 07.09.2015r. ruszył program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" w szkołach na terenie miasta i gminy . Program zakłada wsparcie finansowe gmin ze środków budżetu państwa w realizacji zadania wlasnego o charakterze obowiązkowym określonego wart. 17 ust. 1 pkt. 3 i pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2015r. poz. 163)

Ze środków przekazanych gminom w ramach programu udziela się wsparcia w szczególności :

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego postaci produktow żywnościowych.

Gmina może udzielać wsparcia w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości100 %.

W związku z ustanowionym wieloletnim programem osłonowym w zakresie dożywiania dzieci i uczniów zamieszkalych na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp w szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy uczeń lub dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje MGOPS w Koźminie Wlkp. o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się bez wydawania decyzj i administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.


ŚWIADCZENIA RODZINNE

Rusza nowy okres zasiłkowy 2015/2016

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy, tj. od 1 listopada 2015 r. do 31 października 2016 r. są wydawane i przyjmowane od 1 września 2015 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Kryterium dochodowe

O tym, czy zasiłek przysługuje, decyduje m.in. kryterium dochodowe. Chodzi o dochód rodziny w przeliczeniu na osobę: dochody każdego członka rodziny należy dodać, ich sumę podzielić przez liczbę miesięcy, w których zostały one osiągnięte a następnie podzielić przez liczbę osób w rodzinie.

W propozycji wartość kryterium dochodowego uprawniającego do zasiłku rodzinnego została podniesiona do wysokości:

kryterium ogólne – 754 zł

kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł

Podwyższenie kryterium dochodowego rozłożone będzie na dwa etapy.

I etap - od 1 listopada 2015 r.:

kryterium ogólne – 674 zł (wzrost o 100 zł),

kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 764 zł (wzrost o 100 zł).

II etap - od 1 listopada 2017 r.:

kryterium ogólne – 754 zł (wzrost o 80 zł),

kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – 844 zł (wzrost o 80 zł).

Kryterium dochodowe uprawniające do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, wynoszącego 1 922 zł na osobę, pozostanie bez zmian.

W trzech etapach, poczawszy od 1 listopada 2015r., będa rosły kwoty zwiazane z podstawowym świadczeniem rodzinnym, jakim jest zsiłek rodzinny:

89 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 12 zł),

118 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 12 zł),

129 zł na dziecko w wieku19-23 lata ( wzrost o 14 zł).

Od 1 listopada 2016:

95 zł na dziecko wwieku 0-5 lat (wzrost o6 zł),

124 zł na dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

135 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 6 zł).

Od 1 listopada 2017:

100 zł na dziecko w wieku 0-5 lat (wzrost o 5 zł),

130 złna dziecko w wieku 6-18 lat (wzrost o 6 zł),

140 zł na dziecko w wieku 19-23 lata (wzrost o 5 zł).

Trzyetapowemu procesowi wzrostu wysokości świadczeń będa podlegały również niektóre dodatki do zasiłku rodzinnego.


LOGO KDROd 16 czerwca 2014 r. w MGOPS w Koźminie Wlkp. można składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny, która upoważnia do korzystania ze zniżek na terenie całego kraju.

O jej wydanie mogą starać się:


- rodzice mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (możliwość dożywotniego korzystania z karty);


- dziecko w wieku do ukończenia 18. roku życia lub do ukończenia 25. roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej (korzystanie z karty na czas trwania nauki);


- dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (karta wydana na czas obowiązywania orzeczenia).

Karta przyznawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Dochód rodziny nie jest kryterium jej przyznania. Każda karta jest spersonalizowana, znajdować się na niej będzie imię i nazwisko oraz pesel posiadacza.

Karta Dużej Rodziny uprawniać będzie do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe oraz prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek będzie na bieżąco aktualizowana na stronie: www.rodzina.gov.pl. Miejsca, w których będą przysługiwać zniżki zostaną oznaczone specjalnym znakiem Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny.

W przypadku otrzymania większej ilości informacji z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zostaną one na bieżąco zaktualizowane.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny /duplikat,

więcej szczegółów ...https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina


fotolia opieka starsi opiekunka

Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przysługiwać będzie:
- za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. (wraz z odsetkami),
- od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Przyznanie prawa do zasiłku dla opiekuna wymaga złożenia wniosku. Wnioski będzie można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 15 maja 2014 r. do 15 września 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna jest pomocą kierowaną wyłącznie do osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.


Ustalenie prawa do zasiłku rozpoczyna wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.

Należy niemniej pamiętać, iż prawo do zasiłku dla opiekuna na okres od dnia wejścia w życie ustawy ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.


SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "VIVO"

Zakres usług:

vivo 1vivo

https://www.facebook.com/vivokozmin


REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH WSPARCIA OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE

WOJ. WIELKOPOLSKIEGO

Ośrodki wsparcia doraźnego dla bezdomnych

Schroniska i noclegownie


ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA


Od 16 września 2013r. kontynuuje działalność świetlica środowiskowa. Celem świetlicy jest organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych.

Zajęcia prowadzone będą na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. K. Makuszyńskiego, ul. Klasztorna 29 od poniedziałku do piątku w godz. od 15:00 do 17:00.

świetlica

 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt