Menu Zamknij

 • Dodatek dla gospodarstw domowych
  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, gazem LPG…
 • Dodatek węglowy-informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
  INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art.…
 • Dodatek węglowy
  Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Wnioski o wypłatę tego dodatku będzie można pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 16 do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za…
 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową”.W ramach programu aktywizowani będą obywatele Ukrainy, zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Szczegóły poniżej https://krotoszyn.praca.gov.pl/-/18564584-program-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-obywateli-ukrainy
 • Nowy wzór wniosku na świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywatela Ukrainy
  Wydłużono termin przyznawania świadczeń dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Każdy kto pomaga, może złożyć wniosek o takie świadczenie, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia danego uchodźcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował nowy wzór wniosku o takie świadczenie – poniżej wzór do pobrania.Zmianie uległ też obowiązek umieszczenia numeru PESEL osoby przybyłej…
 • Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
  Osoby uprawnione do otrzymania: obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium…
 • Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  Każdy podmiot, a w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP…
 • Zbiórka darów dla Ukrainy
 • Koźmin Wlkp. dla Ukrainy
 • Usługi Społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że PCPR w Krotoszynie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. będzie świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuację usług realizowanych w ramach projektu “Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez…

Skip to content