Menu Zamknij

 • Nieodpłatna pomoc prawna
 • Wielkopolskie telecentrum seniora
  Gmina Koźmin Wielkopolski otrzymała grant na realizacje projektu „Wielkopolskie telecentrum opieki”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach „Funduszy Europejskich dla Wielkopolski 2021-2027” działanie 06.13 Usługi społeczne i  zdrowotne. Wysokość grantu to 384 480,00 zł. Bezpośrednim realizatorem działań jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielopolskim. Tytuł projektu: Wielkopolskie telecentrum opieki Całkowita wartość projektu : 50 000 000,00 zł…
 • Powiadomienie
 • Dodatek osłonowy!
  Informujemy, że wnioski o dodatek osłonowy należy składać w budynku głównym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej od ul. Krotoszyńskiej !
 • Wzór wniosku o dodatek osłonowy
  Informujemy, że opublikowano wzór wniosku o dodatek osłonowy. Wzór załączony poniżej
 • Dodatek osłonowy
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024 – dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2100 zł).…
 • Dożywianie 2024
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że w związku z oczekiwaniem na opublikowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2024-2028, która wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w chwili obecnej nie możemy udzielić wsparcia w…
 • ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM, SPECJALNYM ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
  Ustawa o świadczeniu wspierającym od 1 stycznia 2024 r. zmienia dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: – wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, – zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego, – likwidację specjalnego…
 • Poszukujemy Asystenta Rodziny
  W związku z brakiem chętnych na stanowisko Asystenta Rodziny przedłużamy termin naboru na to stanowisko pracy do dnia 30.09.2023r.
 • Poszukiwany Asystent Rodziny
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisko asystent rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (przewidywany czas zatrudnienia, co najmniej 1 rok). Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta rodziny muszą spełniać następujące wymagania: I . Wymagania niezbędne: 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie: a) wyższe na…

Skip to content