Menu Zamknij

 • AWARIA TELEFONÓW
  Informujemy, że kontakt z działem świadczeń rodzinnych i wychowawczych może być utrudniony!!
 • Dodatek osłonowy
  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 2 opublikowany został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wniosek będzie można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 10 stycznia 2022 r.  lub wydrukować samemu.   Informacje dot. dodatku osłonowego
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiający informuje o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn.: świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy…
 • Informacja z otwarcia ofert
  W dniu 24.12.2021 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy pzp., dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku 2022.Termin składania ofert upłynął w dniu 24.12.2021 r. o godz. 10:10; wpłynęła 1 oferta.Spółdzielni Socjalnej Vivo ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wlkp.…
 • Informacja
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia tj. świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku 2022 wynosi 404 000,00 zł.
 • Informacja
  Informujemy, że postępowanie na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2022 zostało zakończone i wykonanie zamówienia powierza się: Pracowni Kulinarnej Damian Szymura ul. Przyjemskich 2463-720 Koźmin Wlkp.
 • Uwaga
  W dniu 16.12.2021r opublikowano nowe postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych w roku 2022. Zmienione dokumenty z zakładce przetargi oraz BIP.
 • Uwaga
  W związku z artykułem 255 ust.6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych postępowanie MGOPS w Koźminie Wlkp. na świadczenie usług opiekuńczych na rok 2022 zostało unieważnione.
 • Ogłoszenie
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zwraca się z zapytaniem ofertowym na cenę usługi przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski oraz wydawania posiłków dla osób pozostałych objętych pomocą społeczną w roku 2022. Zapytanie ofertowe oraz załączniki w BIP.
 • Dobry Start – informacja
  Od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie (tzw. 300+) w ramach programu Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.Wnioski będzie można składać od 1 lipca do 30 listopada tylko drogą elektroniczną :z portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,za pośrednictwem portalu Emp@tia lub,przez serwisy bankowości elektronicznej banków, które udostępnią taką możliwość.Jeśli nie masz profilu PUE przyjdź…

Skip to content