Menu Zamknij

 • Sprzedaż węgla przez Gminę.
  Opublikowano przepisy dotyczące sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego. Minister Aktywów Państwowych ustalił, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.500 kg oraz od 1 stycznia 2023 r. 1.500 kg. W listopadzie i w grudniu przyjmowane są wnioski na zakup węgla w 2022 r. Odrębny…
 • Dodatek elektryczny
  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego…
 • Nowy wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy obywatelowi Ukrainy
  We wzorze wydłużono okres możliwości wnioskowania o świadczenie pieniężne o kolejne 6 miesięcy w ,,Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 • Zmiana przepisów o dodatku węglowym
  Ustawa węglowa tj. ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022r. poz. 2236) zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem.  W myśl znowelizowanych ustawą węglową przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno…
 • Dodatek węglowy- przedłużenie terminu załatwienia sprawy!
  INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art.…
 • Dodatek dla gospodarstw domowych
  Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) wprowadza jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, drewnem kawałkowym, gazem LPG…
 • Dodatek węglowy-informacja o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy
  INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art.…
 • Dodatek węglowy
  Jednorazowy dodatek węglowy w wysokości 3 tys. zł będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest piec na węgiel. Wnioski o wypłatę tego dodatku będzie można pobierać i składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim ul. Krotoszyńska 16 do 30 listopada 2022 r. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego za…
 • Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców
  Powiatowy Urząd Pracy w Krotoszynie pozyskał z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową”.W ramach programu aktywizowani będą obywatele Ukrainy, zarejestrowani jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krotoszynie. Szczegóły poniżej https://krotoszyn.praca.gov.pl/-/18564584-program-aktywizacji-zawodowej-bezrobotnych-obywateli-ukrainy
 • Nowy wzór wniosku na świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywatela Ukrainy
  Wydłużono termin przyznawania świadczeń dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Każdy kto pomaga, może złożyć wniosek o takie świadczenie, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia danego uchodźcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował nowy wzór wniosku o takie świadczenie – poniżej wzór do pobrania.Zmianie uległ też obowiązek umieszczenia numeru PESEL osoby przybyłej…

Skip to content