Menu Zamknij

 • Nowy wzór wniosku na świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywatela Ukrainy
  Wydłużono termin przyznawania świadczeń dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Każdy kto pomaga, może złożyć wniosek o takie świadczenie, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia danego uchodźcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował nowy wzór wniosku o takie świadczenie – poniżej wzór do pobrania.Zmianie uległ też obowiązek umieszczenia numeru PESEL osoby przybyłej…
 • Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy
  Osoby uprawnione do otrzymania: obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium…
 • Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
  Każdy podmiot, a w szczególności osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz obywatelom Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium RP…
 • Zbiórka darów dla Ukrainy
 • Koźmin Wlkp. dla Ukrainy
 • Usługi Społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że PCPR w Krotoszynie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. będzie świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuację usług realizowanych w ramach projektu “Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez…
 • AWARIA TELEFONÓW
  Informujemy, że kontakt z działem świadczeń rodzinnych i wychowawczych może być utrudniony!!
 • Dodatek osłonowy
  Informujemy, że w Dzienniku Ustaw z 2022 r. poz. 2 opublikowany został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego. Wniosek będzie można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej od 10 stycznia 2022 r.  lub wydrukować samemu.   Informacje dot. dodatku osłonowego
 • ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  Zgodnie z art. 253 ust. 2 Zamawiający informuje o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) na realizację zadania pn.: świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy…
 • Informacja z otwarcia ofert
  W dniu 24.12.2021 r. dokonano otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy pzp., dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku 2022.Termin składania ofert upłynął w dniu 24.12.2021 r. o godz. 10:10; wpłynęła 1 oferta.Spółdzielni Socjalnej Vivo ul. Stary Rynek 22, 63-720 Koźmin Wlkp.…

Skip to content