Menu Zamknij

 • ZMIANY W ŚWIADCZENIU PIELĘGNACYJNYM, SPECJALNYM ZASIŁKU OPIEKUŃCZYM I ZASIŁKU DLA OPIEKUNA
  Ustawa o świadczeniu wspierającym od 1 stycznia 2024 r. zmienia dotychczasowy system świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów poprzez: – wprowadzenie do systemu prawnego nowego świadczenia – świadczenia wspierającego kierowanego bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością w wieku od ukończenia 18 r. życia, – zmiany w warunkach przyznawania funkcjonującego obecnie świadczenia pielęgnacyjnego, – likwidację specjalnego…
 • Poszukujemy Asystenta Rodziny
  W związku z brakiem chętnych na stanowisko Asystenta Rodziny przedłużamy termin naboru na to stanowisko pracy do dnia 30.09.2023r.
 • Poszukiwany Asystent Rodziny
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisko asystent rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (przewidywany czas zatrudnienia, co najmniej 1 rok). Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta rodziny muszą spełniać następujące wymagania: I . Wymagania niezbędne: 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie: a) wyższe na…
 • Poszukujemy pracownika na stanowisko asystent rodziny
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim zatrudni pracownika na stanowisko asystent rodziny. Umowa na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika (przewidywany czas zatrudnienia, co najmniej 1 rok). Osoby zainteresowane pracą na stanowisku asystenta rodziny muszą spełniać następujące wymagania: I . Wymagania niezbędne: 1. Asystentem rodziny może być osoba, która posiada wykształcenie: a) wyższe na…
 • Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 r.
  Informujemy, że Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.  na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w z związku z sytuacją na rynku gazu będzie realizował zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT. UWAGA!Piec gazowy musi być wykorzystywany do ogrzewania mieszkania/domu. Refundacja podatku…
 • Sprzedaż węgla przez Gminę.
  Opublikowano przepisy dotyczące sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego. Minister Aktywów Państwowych ustalił, że ilość paliwa stałego dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego do 31 grudnia 2022 r. wynosi 1.500 kg oraz od 1 stycznia 2023 r. 1.500 kg. W listopadzie i w grudniu przyjmowane są wnioski na zakup węgla w 2022 r. Odrębny…
 • Dodatek elektryczny
  Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej przewiduje jednorazowy dodatek elektryczny dla tych gospodarstw domowych, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł, natomiast w przypadku rocznego…
 • Nowy wniosek o świadczenie 40 zł za dzień pomocy obywatelowi Ukrainy
  We wzorze wydłużono okres możliwości wnioskowania o świadczenie pieniężne o kolejne 6 miesięcy w ,,Karcie osoby przyjętej do zakwaterowania”, stanowiącej załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
 • Zmiana przepisów o dodatku węglowym
  Ustawa węglowa tj. ustawa o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022r. poz. 2236) zmieniła zasady przyznawania dodatku węglowego gospodarstwom domowym z jednym adresem.  W myśl znowelizowanych ustawą węglową przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692), gdy pod jednym adresem zamieszkuje więcej niż jedno…
 • Dodatek węglowy- przedłużenie terminu załatwienia sprawy!
  INFORMACJA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM o przedłużeniu terminu do załatwienia sprawy w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Na podstawie art. 3 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692), w związku z art. 36 §1, §2, art.…

Skip to content