Menu Zamknij

RODO


Polityka Prywatności

Polityka Prywatności określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego. Korzystając w dowolny sposób z niniejszego serwisu internetowego jego użytkownik akceptuje warunki określone w Polityce Prywatności.

Zgoda na pliki cookies

Korzystając z serwisu internetowego użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie na podstawie informacji przekazanych przez użytkownika serwisu internetowego. Przekazanie informacji obejmujących dane osobowe jest dobrowolne. Do informacji tych należą np. imię i nazwisko, adres e-mail, adres IP, numer telefonu oraz wizerunek uczestników wydarzeń. Cel wykorzystania danych osobowych jest każdorazowo określony w serwisie internetowym. Najczęściej jest to subskrypcja wiadomości z serwisu za pomocą poczty e-mail lub krótkich wiadomości tekstowych SMS albo udzielenie dostępu do wybranych podstron serwisu dla zalogowanych użytkowników.

Pliki cookies

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16 63- 720 Koźmin Wlkp.

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Mariusza Stasiak vel Stasek, z którym można się skontaktować korzystając z poczty elektronicznej biuro@msvs.com.pl.

Pani/pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego wyświetlania strony oraz zapamiętania wybranych ustawień, w celach statystycznych, a także w celu udzielenia dostępu po zalogowaniu do serwisu co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora jakim jest dostarczanie serwisu www w sposób czytelny i przejrzysty, a także responsywny i dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Pani/pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz pomiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora (hosting strony, dostawca BIP).

Pani/pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

– do czasu wykasowania plików cookies z pamięci przeglądarki.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Ma pani/pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu ani transferowi do Państw trzecich.

Narzędzia i treść z innych firm

Niniejszy serwis internetowy może zawierać przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych podmiotów, m.in. Facebook, Google, YouTube. Korzystanie z aplikacji innych firm może powodować przesyłanie danych zewnętrznym podmiotom. Administrator danych osobowych nie otrzymuje od firm zewnętrznych informacji o celu i zakresie gromadzonych danych jak również sposobie ich wykorzystania. Najczęściej wykorzystywane usługi podmiotów zewnętrznych:

Szczegółowe informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych przez podmioty zewnętrzne, a także praw użytkownika w tym zakresie i sposobów ochrony prywatności, można znaleźć w polityce prywatności tych podmiotów.

Prawa autorskie

Zawartość serwisu internetowego, a także mechanizmy i oprogramowanie używane w serwisie internetowym są objęte ochroną, wynikającą z przepisów polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Użytkownik serwisu internetowego, bez zgody właściciela serwisu nie posiada prawa do odsprzedaży lub wykorzystania w celach komercyjnych serwisu internetowego i jego zawartości. Wykorzystanie niniejszego serwisu internetowego w sposób, który naruszałby w/w warunki albo wszelkie obowiązujące prawa lub przepisy, a także w sposób, który powoduje albo może spowodować uszkodzenie serwisu internetowego, przerwę lub zakłócenia w pracy jest zabronione.

Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że administratorem danych osobowych Pani/Pana jest Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. ul. Krotoszyńska 16 63- 720 Koźmin Wlkp. zwanym dalej Placówką. W Placówce został powołany inspektor ochrony danych osobowych Mariusz Stasiak vel Stasek i ma Pani/Pan prawo kontaktu z nim za pomocą adresu e-mail biuro@msvs.com.pl.
Dane osobowe Pani/Pana przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w związku z realizacją zadań statutowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz dla danych szczególnej kategorii na podstawie art. 9 ust. 2 lit. b).

Dane osobowe będą przetwarzane okres zgodny z Rzeczowym Wykazem Akt funkcjonującym w placówce. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości skorzystania z świadczeń i form wsparcia realizowanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
Pani/Pana dane nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu przez Administratora danych ani nie będą przekazywane po za Europejski Obszar Gospodarczy.

Skip to content