Menu Zamknij

Dożywianie 2024

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że w związku z oczekiwaniem na opublikowanie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. na lata 2024-2028, która wchodzi w życie 14 dni od opublikowania w chwili obecnej nie możemy udzielić wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniających kryterium w wysokości 200 %.

Pomoc zostanie zrealizowana niezwłocznie tj. 14 dni po opublikowaniu w/w uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Skip to content