Menu Zamknij

Dodatek osłonowy

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski na dodatek osłonowy na rok 2024 – dla każdego gospodarstwa domowego wieloosobowego (którego dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 1500 zł) lub jednoosobowego (jeśli dochód na osobę netto nie przekracza kwoty 2100 zł).

Termin składania wniosków określony w ustawie to 30 kwietnia 2024 r. a wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski na dodatek osłonowy będą dostępne po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r., o czym powiadomimy odrębną informacją.

Wnioski będzie można składać w siedzibie MGOPS przy ul. Krotoszyńskiej 16 (budynek w podwórzu)

Informujemy, że na dzień 04.01.2024 r. nie zostało jeszcze opublikowane rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku osłonowego na 2024 r.

Więcej informacji na temat wzoru wniosku znajduje się pod adresem:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-oslonowy-w-2024-r-nowy-wzor-wniosku-przygotowywany-przez-ministra-klimatu-i-srodowiska

Skip to content