Menu Zamknij

PRZETARGI

Przetargi rok 2021

W dniu 16.12.2021r. opublikowano nowe postępowanie na świadczenie usług opiekuńczych w roku 2022, natomiast w dniu 1712.2021r dokonano zmian w ogłoszeniu oraz SWZ.


Usługi opiekuńcze -unieważniono w dniu 16.12.2021r.

1. Ogłoszenie o zamówieniu usługi świadczenie usług opiekuńczych na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.
w roku 2022.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.


ZAKOŃCZONE PRZETARGI

Przetarg na dożywianie 2019

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę przygotowywania i dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w roku 2019.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ 2019

2018

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na usługę dostarczania gorących posiłków (obiadów) do szkół na terenie miasta i gminy Koźmin Wlkp. w roku 2018

Specyficja Istotnych Warunków Zamówienia- SIWZ 2018

2017

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu na rok 2017

Protokół z otwarcia ofert dotyczących przetargu na usługę dostarczania posiłków w roku 2017

Ogłoszenie o przetargu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia


Przetarg na dożywianie w roku 2016 oraz informacja o jego rozstrzygnięciu

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU

Przetarg na dożywianie 2015

Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamówienia- dożywianie 2015

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU PRZETARGU 2014

Przetarg na dożywianie 2014

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia- dożywianie 2014

Zmiana załącznika nr 2 – w treści oświadczenia zastąpiono słowo zaistniały słowem nie zaistniały


Załacznik nr 2

Przetarg na dożywianie 2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Dożywianie 2013

Przetarg na usługi opiekuńcze 2013

Specyfikacja Istotnych warunków zamówienia – Usługi opiekuńcze 2013

Skip to content