Menu Zamknij

Świadczenie 300 zł dla obywateli Ukrainy

Osoby uprawnione do otrzymania:

  1. obywatel Ukrainy, którzy przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  2. obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, który wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  3. małżonek obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa,
  4. dzieci obywateli wymienionych w pkt 1, 2 i 3.

Podstawowe wymagania:

  1. wjazd do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku,
  2. wpisanie do rejestru PESEL.

Wnioski o wypłatę tego świadczenia można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp , w godzinach od. 8.00 do 16.00.

Punkty przyjęć wniosków : Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.
ul. Krotoszyńska 16, 63-720 Koźmin Wlkp.

Wnioski będzie można pobrać i wypełnić na miejscu (alfabet łaciński). Do wypełnienia będą potrzebne następujące dane, które trzeba będzie wpisać we wniosku (swoje i małoletnich dzieci):

– imię (imiona) i nazwisko

– datę urodzenia

– obywatelstwo

– płeć

– aktualny adres pobytu

Należy także mieć ze sobą dokumenty (swoje i dzieci).

– dokument stanowiący podstawę przekroczenia granicy – rodzaj, seria i numer dokumentu (np. paszport)

– informacja o dacie wjazdu na terytorium Polski

– numer PESEL (należy mieć ze sobą powiadomienia o nadaniu nr PESEL wydane przez Urząd Miasta)

Dodatkowo prosimy o podanie przez osobę składającą wniosek następujących danych, które ułatwią nam kontakt i przyspieszą wypłatę (o ile je posiada):

– numer telefonu polskiego operatora

– adres poczty elektronicznej

– numer polskiego konta bankowego

Wzór wniosku o świadczenie jednorazowe w wys. 300 zł

Skip to content