Menu Zamknij

Nowy wzór wniosku na świadczenie 40 zł za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywatela Ukrainy

Wydłużono termin przyznawania świadczeń dla pomagających uchodźcom z Ukrainy. Każdy kto pomaga, może złożyć wniosek o takie świadczenie, nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia danego uchodźcy. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikował nowy wzór wniosku o takie świadczenie – poniżej wzór do pobrania.
Zmianie uległ też obowiązek umieszczenia numeru PESEL osoby przybyłej z Ukrainy- wcześniej istniała możliwość wpisania numeru PESEL lub innego dokumentu poświadczającego jego tożsamość (np. numer paszportu).

29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941). Zgodnie z nim już od 30 kwietnia obowiązuje nowa wersja wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Jest to związane z wydłużeniem okresu wsparcia dla Polaków udzielających bezpłatnej gościny uchodźcom wojennym w swoich domach.

Skip to content