Menu Zamknij

Protokół wyboru wykonawcy

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. “Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie Gminy Koźmin wlkp., współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

Koźmin Wlkp., 13.11.2019 r.

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY

Protokół wyboru wykonawcy w przeprowadzonym postępowaniu dotyczącym realizacji zamówienia na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

I. Osoby przeprowadzające postępowanie:

  1. 1)Weronika Kazubek

II. Przedmiot postępowania:

Realizacji zadań związanych z zamówieniem na usługi społeczne pn. „Aktywny Senior – zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych na terenie gminy Koźmin Wielkopolski, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

III. Przeprowadzenie postępowania:

W dniu 31 października 2019 r. zaproszono Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu poprzez zapytanie ofertowe. Zapytanie przekazano poprzez stronę internetową MGOPS oraz bazę konkurencyjności.

IV. Termin składania ofert: do 08.11.2019 r. do godziny 12:00.

V. Oferty złożone:

1. B-Consulting Bartłomiej Gębarowski, ul. Malczewskiego 11 lok. 49, 35-114 Rzeszów,

2. Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów,

3. EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary,

4. INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja ul. Chełmińska 106A/36, 86-300 Grudziądz,

5. Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka ul. Lęborska 2, 84-241 Gościcino,

6. Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu ul. Skalmierzycka 2a,

62-800 Kalisz,

7. APHR Sp.z o.o ul. Marywilska 67 lok. 76, 03-042 Warszawa.

VI . Wykonawcy wykluczeni z udziału w postępowaniu:

Brak

VII. Oferty odrzucone:

Brak

VIII. Kryterium oceny ofert oraz punktacja przyznana poszczególnym ofertom.

Cena – 55 % ,

Doświadczenie własne wykonawcy 45%

Cena: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (C min/C of) x100 x waga
gdzie:
Lp. – liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
C min – najniższa cena spośród wszystkich ofert
C of – cena podana w badanej ofercie

Doświadczenie własne wykonawcy: Punkty dla ofert będą obliczone wg wzoru: Lp= (D of /D max) x100 x waga
gdzie:

Lp. – liczba punktów wyliczona dla danej oferty,
D of – liczba godzin usług z oferty ocenianej
D max-największa liczba godzin usług z wszystkich ofert

Nazwa WykonawcyCena ofertyDoświadczenie własne wykonawcyPrzyznana punktacja
B-Consulting Bartłomiej Gębarowski121.830,00 zł 39,73 pkt.3.723 godzin 26,14 pkt.65,87 pkt.
Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. Ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jedrzejów99.644,00 zł 48,57 pkt6.409 godzin 45pkt93,57 pkt.
EGO Centrum Usług Psychologicznych, Pedagogicznych i Logopedycznych109.837,00 zł 39,375.608 godzin 39,37 pkt.83,43 pkt.
INFO-BIZ Profesjonalna Edukacja116.090,00 zł 41,69 pkt.1.769 godzin 12,42 pkt.54,11 pkt.
Usługi Edukacyjne LOGOS Jerzy Kepka123.600,00 zł 39,16 pkt.4.600 godzin 32,30 pkt.71,46 pkt.
Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kaliszu108.420,00 zł 44,64 pkt.1.726 godzin 12,12 pkt56,76 pkt.
APHR Sp.z o.o88.000,00 zł 55 pkt.80 godzin 0,56 pkt.55,56 pkt.

IX. Wybrany Wykonawca:

Grupa CSW DELTA Sp. z o.o. ul. Mikołaja Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów
Oferta z najwyższą ilością punktów.

X. Uzasadnienie wyboru oferty oraz termin zawarcia umowy:

Termin zawarcia umowy: 20.11.2019 r.

Oferta Wykonawcy otrzymała największą ilość punktów.

Kierownik MGOPS

-WERONIKA KAZUBEK-

Koźmin Wlkp. dnia 13.11.2019r.

Skip to content