Menu Zamknij

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim informuje, że w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. będzie świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuacje usług realizowanych w ramach projektu „Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”, Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018r.

Skip to content