Menu Zamknij

Usługi Społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp. informuje, że PCPR w Krotoszynie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. będzie świadczyć usługi asystenckie i opiekuńcze jako kontynuację usług realizowanych w ramach projektu “Usługi społeczne i zdrowotne w powiecie Krotoszyńskim”. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne/Poddziałanie7.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do 31.12.2018 r.

Skip to content