Menu Zamknij

Informacja

W związku z art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2019r. poz. 1843) informuję o unieważnieniu postępowania w zakresie realizacji zadania pn.: Usługi społeczne w projekcie “Aktywny Senior- zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych w gminie Koźmin Wielkopolski”. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. Ogłoszenie zawierało błędny zał. nr 4 ( brak kolumny o liczbie godzin, stanowiących podstawę do oceny doświadczenia) w związku z czym niemożliwe było ocenienie oferty na podstawie informacji podanych przez Wykonawcę.

24.10.2019r.

Skip to content