KLUB SENIORA W KOŹMINIE WLKP.

Nowinki z Klubu Seniora

Koniec praktyki Oli w Klubie Seniora

19.07.2019r.

Koniec praktyki Oli w Klubie Seniora

Odwiedziny Stulatka Sylwestra Aleksandrzaka w Klubie Seniora

18.07.2019r.

100 0313

100 0315

Biesiada Seniora po Koźmińsku Na wesoło

03.07.2019r.

100 0286

100 0287

100 0289

100 0291

100 0292

100 0296

100 0299

100 0300

100 0303

100 0308

100 0312

Występ dzieci ze Szkoły Muzyczno-Sportowej w Poznaniu

28.06.2019r.

100 0276

100 0277

100 0278

Przygotowywanie scenografii na Biesiadę Seniora

26.06.2019r.

100 0267

100 0268

100 0269

100 0270

100 0273

100 0274

100 0275

Wystawa prac Kółka Plastycznego z okazji Dni Koźmina Wielkopolskiego

07.06.2019r.

100 0227

100 0228

100 0231

100 0234

100 0236

100 0242

100 0243

100 0244

100 0246

100 0247

100 0252

100 0251

100 0253

100 0255

Seniorzy na próbie generanej Teatru 10.50

06.06.2019r.

100 0213

100 0215

100 0218

100 0219

100 0225

Wtorkowe spotkania Grupy Plastycznej

28.05.2019r.

100 0201

100 0202

100 0204

100 0205

II Spartakiada Klubu Seniora i Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Borzęciczkach

27.05.2019r.

100 0193

100 0194

100 0199

Pielgrzymka do Częstochowy zorganizowana przez Klub Honorowych Dawców Krwi oraz Klub Seniora

25.05.2019r.

100 0173

100 0182

Warsztaty teatralne dla Koźmińskiego Teatru Seniora z aktorem Dariuszem Sosińskim

zorganizowane przez Stowarzyszenie Aktywny Koźmin Wielkopolski i Klub Seniora

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

22.05.2019r.

100 0156

100 0162

100 0163

100 0164

100 0167

Akcja znakowania rowerów przy Klubie Seniora

17.05.2019r.

100 0151

100 0152

Festiwal Piosenki Biesiadnej i Ludowej w Bachorzewie

15.05.2019r.

100 0137

100 0139

100 0140

100 0144

Życzenia dla Stowarzyszenia "Razem" z Krotoszyna w X rocznicę powstania od koźmińskich seniorów

29.04.2019r.

Życzenia dla Stowarzyszenia Razem z Krotoszyna w X rocznicę powstania od koźmińskich senioró

Reprezentanci Klubu Seniora na Biesiadzie Rozdrażewskiej

25.04.2019r.

100 0099

100 0100

100 0104

100 0106

100 0109

Spotkanie Wielkanocne

11.04.2019r.

100 0069

100 0075

100 0077

100 0078

100 0081

100 0073

100 0089

100 0079

Przygotowania do Świąt Wielkanocnych

03.04.2019r.

100 0067

100 0072

Próby duetu skrzypcowego ZoZ oraz Zespołu Wokalnego Przyjaciele

26.03.2019r.

100 0049

100 0054

100 0051

Spotkania imieninowe przy okazji prób zespołu Przyjaciele

100 0057

100 0058

100 0059

100 0060

Droga Krzyżowa

29.03.2019r.

100 0050

Warsztaty z Aqua aerobiku

Odbyły się przy współpracy Klubu Seniora i Stowarzyszenia "Aktywny Koźmin Wielkopolski"

Projekt współfinansowany z budżetu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski

15.03.2019r.- 15.05.2019r.

100 0031

100 0044

100 0265

100 0266

Spotkanie z księdzem Bartoszem Ignaszewskim

13.03.2019r.

100 0019

100 0023

Adoracja

07.03.2019r.- 08.03.2019r.
100 0015

100 0011

100 0007

100 0012

100 0009

Uniwersytet III wieku

INFORMACJA

ZMIANA ADRESU KLUBU SENIORA NA UL. STĘSZEWSKIEGO 2

ORAZ NUMERU TELEFONU NA 722 216 253

2509klubseniora

Archiwum Klubu Seniora

altKlub Seniora w Koźminie Wielkopolskim rozpoczął działalność w październiku 1992 roku. Jest to jednostka wsparcia dziennego podległa Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim a prowadzą go Renata Łąkowska- pracownik socjalny oraz Anna Parużyńska- instruktor terapii zajęciowej

Codziennie Klub Seniora odwiedza około 35 osób , są to osoby w wieku poprodukcyjnym, emeryci, renciści, część Klubowiczów to osoby niepełnosprawne.

Klub Seniora zapewnia swoim Seniorom aktywny udział w życiu kulturalnym, zaraża pasją, tworzy trwałe więzi przyjaźni oraz doskonale bawi. W ramach jego działalności możliwe jest niemal wszystko. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość pracy grupowej, co zapewnia poczucie jedności , przynależności do grupy , które jest bezcenne. Klub Seniora stanowi źródło niewyczerpanych inspiracji, pole wymiany doświadczeń oraz poglądów. Z roku na rok zwiększa się zastęp ludzi w starszym wieku, otoczenie ich należytą opieką, serdecznością , szczerym zainteresowaniem oraz stały kontakt z drugim człowiekiem, z rówieśnikami na pewno zmniejsza problemy adaptacyjne tego umownego progu starości. Dlatego działalność Klubu Seniora ma ogromne znaczenie terapeutyczne a przede wszystkim ma duży wydźwięk społeczny i humanitarny.

Seniorzy z Klubu Seniora lepiej wykorzystują czas ponieważ w opinii wielu z nich czas płynie wolniej i spokojniej niż kiedyś, więc co robią? wszystko to co musiało ustępować „ważniejszym” sprawom: uprawiają sport, dokształcają się, spotykają się z „rodziną” i przyjaciółmi.

Głównym celem działalności Klubu Seniora jest przeciwdziałanie osamotnieniu, izolacji społecznej, i zagrożeniu marginalizacją społeczną. Podejmowane działania służą realizacji takich celów jak: zmniejszenie poczucia samotności alienacji, aktywizacji społecznej. Klub Seniora integruje, rozbudza zainteresowania i potrzeby kulturalne, edukuje, upowszechnienia zdrowy styl życia, zmienia wizerunek człowieka starszego w społeczeństwie.

W 20-letniej historii działalności Klubu Seniora jego uczestnicy nie byli jedynie biernymi odbiorcami oferowanych im usług lecz sami podejmowali działania w zakresie organizacji czasu wolnego i działania na rzecz innych Seniorów i społeczności.

W ramach terapii zajęciowej prowadzony jest:

 • cykl zajęć muzycznych,
 • śpiewanie grupowe i indywidualne,
 • terapia – wizualizacja relaksacyjna
 • gry i zabawy ruchowe przy muzyce usprawniające kondycję fizyczną,
 • zajęcia wokalne z zespołem „Przyjaciele”,
  • cykl zajęć literacko-kulturalnych,
  • spotkania towarzyskie, międzypokoleniowe,
  • spotkania z ciekawymi ludźmi, prelekcje,
  • organizowanie koncertów muzycznych,
  • tworzenie scen kabaretowych , małych form teatralnych i inscenizacji,
  • wprowadzanie różnych tematów przez terapeutę wspomagających aktywność umysłową seniora, dyskusje,
  • organizacja uroczystości imieninowych i urodzinowych,
  • organizacja imprez plenerowych, pikniki, czynny udział w życiu kulturalnym Miasta i Gminy,
  • reprezentowanie miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski w projektach realizowanych przez powiat Krotoszyński,
  • cykl zajęć plastycznych,
  • poznawanie i wykorzystywanie technik rysunkowych i malarskich,
  • organizowanie wystaw prac Seniorów,
  • wykonywanie dekoracji okolicznościowych, drobnych upominków dla solenizantów
  • zajęcia sprawnościowe (ćwiczenia fotelowe, gimnastyka, rower rehabilitacyjny, steper )
  • gry stolikowe (karty, szachy, gry planszowe)
  • Klub Seniora bierze czynny udział w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet III wieku (aqua aerobic, nordic walking, joga, plastyka, ceramika, kurs ogrodniczy itp.).

Organizowane są spotkania integracyjne z zaprzyjaźnionymi organizacjami zrzeszającymi Seniorów, wieczorki taneczne, wycieczki turystyczno-krajoznawcze, uroczystości okolicznościowe (Dzień Babci, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Wieczerza Wigilijna). Klub Seniora współpracuje z lokalnymi placówkami oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne) oraz instytucjami organizacjami społecznymi:

 • Urząd Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.,
 • Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wlkp.,
 • Zakład Aktywności Zawodowej w Koźminie Wlkp.
 • Gminny Zespół Instytucji Kultury,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie,
 • Polski Czerwony Krzyż,
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie,
 • Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów,
 • Parafie znajdujące się na terenie miasta,
 • Biblioteka publiczna w Koźminie Wlkp.,
 • Stowarzyszenie ,,Z pomocy zrodziła się przyjaźń Koźmin Wielkopolski – Bellheim”,
 • inne Kluby Seniora.
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koźminie Wielkopolskim
Strona główna | BIP | Kontakt